Zelené strechy, extenzívne aj intenzívne, sa ako prvok modernej architektúry stávajú čoraz vyhľadávanejšími nielen vďaka ich pozitívnemu vplyvu na životné prostredie, ekonomickým výhodám či jedinečným tepelno-izolačným vlastnostiam. V snahe o riešenie súčasného stavu klímy a globálneho otepľovania, ktoré sprevádzajú časté prudké dažde a s nimi spojené povodne a iné živelné pohromy, ale aj nedostatok miesta v mestách a chýbajúca zeleň, sú dôvodmi, prečo sa začína s realizáciou zelených striech na nevyužitých plochách budov a strechách domov.

Extenzívne zelené strechy

Intenzívne zelené strechy

Kontaktujte nás