Štruktúra zelených striech

Pred samotnou realizáciou zelenej strechy je dôležité statické posúdenie únosnosti štruktúry zelenej strechy a sklon strechy, správne vyhotovená a funkčná hydroizolačná vrstva, na ktorú budú následne aplikované jednotlivé vrstvy štruktúry. V okolí strešných svetlíkov, šácht, atík a stien sa vyhotovuje štrková vrstva, ktorá slúži na oddrenážovanie vody zo strechy. 

Plochá zelená strecha 

Jednoduchá štruktúra plochej zelenej strechy skladajúca sa z drenážnej vrstvy 10 – 40 mm, strešného záhradného substrátu 40 mm a rozchodníkového koberca 30 mm. 

 • sklon strechy: 0 - 5 °
 • hrúbka štruktúry vrátane rozchodníkov: 80 - 110 mm
 • nasýtená hmotnosť: 80 - 85 kg/m2
 • plochá strecha je mimoriadne vhodná pre inštaláciu zelenej strechy, jej najväčším prínosom je zadržiavanie vody

Mierne šikmá zelená strecha

Štruktúra mierne šikmej zelenej strechy skladajúca sa z drenážnej vrstvy 10 – 40 mm, strešného záhradného substrátu 50 mm a rozchodníkového koberca 30 mm. 

 • sklon strechy: 5 - 25 °
 • hrúbka štruktúry vrátane rozchodníkov: 
  90 - 120 mm
 • nasýtená hmotnosť: 95 - 100 kg/m2
 • štruktúra mierne šikmej zelenej strechy sa líši od plochej strechy použitím hrubšej vrstvy substrátu, ktorá dáva rastlinám správne množstvo výživy aj vlahy, keďže na tomto type strechy voda steká rýchlejšie ako na streche plochej

Šikmá zelená strecha

Štruktúra šikmej zelenej strechy skladajúca sa z drenážnej vrstvy 10 mm, držiaka substrátu, strešného záhradného substrátu 50 mm a rozchodníkového koberca 30 mm. 

 • sklon strechy: 25 - 45 °
 • hrúbka štruktúry vrátane rozchodníka: 
  90 mm
 • nasýtená hmotnosť: 100 - 105 kg/m2
 • pri realizácii šikmých zelených striech sa používajú rozchodníkové koberce, ktoré okrem kokosových vlákien a substrátu spevňuje plastová výstuž. Spevnené rozchodníkové koberce v kombinácii so správnou štruktúrou doplnenou o plastový držiak substrátu sú vhodné pre inštaláciu na šikmé strechy