Cena realizácie zelenej strechy

Konečná cena závisí od viacerých faktorov, pôdorysu strechy, výšky stavby, jej dostupnosti.

Extenzívna zelená strecha

Cena za realizáciu extenzívnej zelenej strechy vrátane materiálu

 od 40,00 eur bez DPH/m2

Intenzívna zelená strecha

Cena za realizáciu intenzívnej zelenej strechy vrátane materiálu

od 45,00 eur bez DPH/m2