Zelené strechy

Zelené strechy prinášajú mnoho ekonomických a ekologických výhod, zvyšujú atraktivitu budov. Zachytávajú dažďovú vodu, prach, znižujú teplotu a zvlhčujú okolie, sú zvukovou bariérou, zmierňujú negatívne dopady zmeny klímy, chránia hydroizoláciu striech a predlžujú ich životnosť.

Prečo zelené strechy?

Tepelné a izolačné vlastnosti

Zelené strechy majú jedinečné tepelné a izolačné vlastnosti, chránia budovy pred výkyvmi teplôt, v lete zabraňujú ich prehrievaniu a v zime ich ochladzovaniu. 

Vplyv na životné prostredie

Zachytávajú dažďovú vodu, prach, znižujú teplotu a zvlhčujú okolie, sú zvukovou bariérou. Zmierňujú negatívne dopady zmeny klímy a napomáhajú zvýšiť biodiverzitu.

Ekonomické výhody

Chránia hydroizoláciu striech a predlžujú ich životnosť, šetria náklady na ich opravy.  V neposlednom rade zvyšujú atraktivitu budov a ich hodnotu. 

Extenzívne a intenzívne zelené strechy

Zelené strechy v závislosti od porastu, ktorý sa pri realizácii použije, rozdeľujeme na extenzívne a intenzívne.

Extenzívne zelené strechy

Sú nepochôdzne, vysadené rastlinami, ktoré si nevyžadujú takmer žiadnu údržbu, netreba ich zavlažovať, kosiť či hnojiť. Môžu to byť machy, niektoré trávy, byliny, skalničky a rozchodníky. Rozchodníky sa môžu na strechu vysadiť ako sadenice rozchodníkov, odrezky rozchodníkov alebo rozchodníkové koberce. Vďaka nízkej váhe extenzívnych zelených striech je ich realizácia možná na takmer všetkých strešných konštrukciách. Naša spoločnosť používa  hotové predpestované rozchodníkové koberce.


Intenzívne zelené strechy

Prinášajú majiteľom možnosť využitia strešného priestoru na posedenie a trávenie voľného času. Vyžadujú si pravidelné zavlažovanie a údržbu. Najčastejšie sa pri realizácii takýchto zelených striech používa trávnik, v závislosti od hrúbky substrátu to môžu byť rastliny, lúčne kvety, kríky či stromy. V našej spoločnosti vysádzame predpestované koberce trávy a koberce lúčnych kvetov.Intenzívne zelené strehy sú ťažšie, vyššie a ich realizácia je podmienená vyhovujúcou statikou. 

Aký je rozdiel medzi extenzívnou a intenzívnou
zelenou strechou?

 

Extenzívna zelená strecha

 

- jednoduchá a rýchla inštalácia, pokládka kobercov

- ihneď po inštalácii zelená

- bez zavlažovania a údržby

- nepochôdzna

 

Intenzívna zelená strecha

 

- náročnejšia inštalácia, vysádzanie zelene

- potrebný čas na zazelenanie

- potrebné zavlažovanie a údržba

- pochôdzna, možný pravidelný pohyb osôb

Typy hotových predpestovaných rozchodníkových kobercov

Rozchodníky - nenáročné, odolné trvalky s dužinatými listami, ktorým sa darí v suchom, horúcom prostredí, ale aj v mraze za rôznych poveternostných podmienok vďaka tomu, že udržiavajú vodu vo svojich listoch.

Rozchodníky majú plytké korene a stačí im veľmi malá vrstva zeminy (2 – 3 cm). Vďaka svojej nenáročnosti im stačí jedenkrát do roka dodať výživu. Rozchodníky sú pestované na kultivovanom substráte a podložke z kokosového vlákna, ktorým sú spevnené, a neskôr po dopestovaní rezané ako rozchodníkové koberce, ktoré sú vždy najmenej na 95 % zarastené. 

SEDUMMIX BLANKET

Najpoužívanejší rozchodníkový koberec pre ploché a mierne šikmé zelené strechy so sklonom max. 25 °, zasadený šiestimi až ôsmimi rôznymi typmi rozchodníkov.

WILDFLOWER

Rozchodníkový koberec zasadený divokými kvetmi a okrasnými trávami, ktorý vytvára pestrú a farebnú vegetáciu na streche, atraktívnu pre včely a motýle.

SEDUMMIX-T

Rozchodníkový koberec špeciálne vyvinutý pre šikmé strechy so sklonom až do 45 °, zasadený šiestimi až ôsmimi rôznymi typmi rozchodníkov s plastovou výstužou v spodnej i hornej časti koberca.

Kontaktujte nás